1396/12/06
آغاز طرح واکسیناسیون فلج اطفال در شهرستان کنارک
آغاز طرح واکسیناسیون فلج اطفال در شهرستان کنارک
آغاز طرح واکسیناسیون فلج اطفال در شهرستان کنارک
1396/12/04
برگزاری جلسه هماهنگی طرح واکسیناسیون فلج اطفال در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنارک
برگزاری جلسه هماهنگی طرح واکسیناسیون فلج اطفال در شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنارک
1396/12/04
برگزاری جلسه گزارش دهی عملکرد مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی
برگزاری جلسه گزارش دهی عملکرد مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی
1396/11/29
برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کنارک در بهمن 96
برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان کنارک در بهمن 96
1396/11/22
حضور پرشور کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنارک در راهپیمایی 22 بهمن
حضور پرشور کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنارک در راهپیمایی 22 بهمن
1396/11/19
برگزاری مراسم تجلیل از فراگیران برتر مرکز آموزش بهورزی شهرستان کنارک
برگزاری مراسم تجلیل از فراگیران برتر مرکز آموزش بهورزی شهرستان کنارک
1396/11/16
پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان کنارک به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) و فرارسیدن دهه فجر
پیام مدیر شبکه بهداشت و درمان کنارک به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) و فرارسیدن دهه فجر