مسئول آموزشگاه

نام و نام خانوادگی:مهدی کولجی

سمت:سرپرست و مربی آموزشگاه بهورزی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

سابقه خدمت:13 سال

سابقه فعالیت در آموزشگاه:2 سال

تلفن:35384680

آدرس:کنارک.خیابان خاتم الانبیا جنب اورژانس 115. مرکز آموزش بهورزی


مرکز آموزش بهورزی

محتوای مرتبط